Certifikáty

Pro dlouhodobé zvyšování výkonnosti společnosti, upevňování její pozice na trhu a neustálé zlepšování a upevňování vazeb mezi útvary, přijalo vedení společnosti následující zásady managementu integrovaného systému řízení.

Systém managementu jakosti

V roce 1998 bylo zahájeno zavádění systému managementu jakosti ve společnosti IMOS group s.r.o. podle ČSN EN ISO 9002:1995. V následujícím roce byl tento systém prověřen certifikačním orgánem a byl vydán certifikát prokazující zavedení a udržování systému managementu jakosti. V roce 2003 společnost úspěšně přešla z ČSN EN ISO 9002 na ČSN EN ISO 9001:2001.

Systém environmentálního managementu

V roce 2004 získala společnost IMOS group s.r.o. certifikát potvrzující zavedení a udržování systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:1997. V roce 2005 úspěšně přešla na řízení společnosti dle systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

Systém managementu BOZP

Certifikát potvrzující zavedení a udržování systému managementu BOZP odpovídající požadavkům specifikace OHSAS 18001:1999 společnost získala v roce 2004. Přechod na řízení managementu dle požadavků ČSN OHSAS18001:2008 plánuje společnost v roce 2010. Přezkoumání ISM certifikačním orgánem probíhá pravidelně ve lhůtách nepřesahující jeden rok. Pozornost je věnována naplňování požadavků norem ISM z hlediska vhodnosti, adekvátnosti a účinnosti a dále naplňování politiky ISM společnosti.

This post is also available in: English