Vítejte na Webu společnosti IMOS group s.r.o.

Od 22.12.2016 do 2.1.2017 je na firmě IMOS group s.r.o. celozávodní dovolená.

 

Společnost IMOS group s.r.o. zaujímá významné místo mezi stavebními firmami, působí po celém území České republiky, v Evropě i v zahraničí. Předmětem činnosti společnosti je výstavba vodohospodářských, inženýrských a ekologických staveb. Staví úpravny vody, zemní i věžové vodojemy, čistírny odpadních vod, kanalizační stoky, vodovodní řady, plynovody, provádí dodávky a montáž rozvodů tepla, kolektory včetně ukládání potrubí, výstavbu komunikací, odstavných ploch a chodníků, sportovních ploch, hydromeliorací, hrází, nádrží a objektů na tocích, úpravy toků a kanálů, přípravy území, hrubé terénní úpravy, skládky odpadů, řízené horizontální vrtání a demolice objektů včetně recyklace a třídění stavebních materiálů. Součástí činnosti společnosti je také výstavba a rekonstrukce rodinných domů, ubytoven, objektů občanské vybavenosti a průmyslových staveb.

Hlavním kritériem naší práce je spokojenost zákazníků! Včasnost, funkčnost, provozuschopnost, odpovědnost, dodržování platných norem a ohleduplnost k životnímu prostředí, jsou termíny nám vlastní. Komunikace se zákazníky a snaha maximálně vyjít vstříc jejich požadavkům, je pro nás samozřejmostí.

Čerpací stanice IMOS group s.r.o.

This post is also available in: English