Vítejte na Webu společnosti IMOS group s.r.o.

Společnost IMOS group s.r.o. zaujímá významné místo mezi stavebními firmami, působí po celém území České republiky, v Evropě i v zahraničí. Předmětem činnosti společnosti je výstavba vodohospodářských, inženýrských a ekologických staveb. Staví úpravny vody, zemní i věžové vodojemy, čistírny odpadních vod, kanalizační stoky, vodovodní řady, plynovody, provádí dodávky a montáž rozvodů tepla, kolektory včetně ukládání potrubí, výstavbu komunikací, odstavných ploch a chodníků, sportovních ploch, hydromeliorací, hrází, nádrží a objektů na tocích, úpravy toků a kanálů, přípravy území, hrubé terénní úpravy, skládky odpadů, řízené horizontální vrtání a demolice objektů včetně recyklace a třídění stavebních materiálů. Součástí činnosti společnosti je také výstavba a rekonstrukce rodinných domů, ubytoven, objektů občanské vybavenosti a průmyslových staveb. Hlavním kritériem naší práce je spokojenost zákazníků! Včasnost, funkčnost, provozuschopnost, odpovědnost, dodržování platných norem a ohleduplnost k životnímu prostředí, jsou termíny nám vlastní. Komunikace se zákazníky a snaha maximálně vyjít vstříc jejich požadavkům, je pro nás samozřejmostí. Čerpací stanice IMOS group s.r.o.

This post is also available in: English